Η εταιρεία Business Pro προσφέρει ολοκληρωμένες και άρτιες λογιστικές υπηρεσίες στους πελάτες της, οποιονδήποτε ιδιώτη ή επιχείρηση μικρού, μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους που χρειάζεται την υποστήριξη ενός λογιστικού γραφείου με 20ετή εμπειρία.

Λίγα λόγια για την Business Pro

Σε ένα περιβάλλον που διαρκώς αλλάζει και μεταβάλλεται καθημερινά, η Λογιστική, Συμβουλευτική επιχείρηση Business Pro και οι αξιόπιστοι, εξειδικευμένοι & έμπειροι συνεργάτες της είναι κοντά σας, για να παρέχουν λύσεις σε κάθε σας  πρόβλημα και ανάγκη.

Η επιχείρηση Business Pro ιδρύθηκε το 2017 με στόχο την παροχή Λογιστικών, Φορολογικών, Επιχειρηματικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις του σήμερα, με όραμα & στόχο το αύριο. Οικογενειακή Eπιχείρηση με έντονη παρουσία που δραστηριοποιείται από το 1988, διαθέτει την εμπειρία, τη γνώση & τη μεθοδικότητα για να σας καθοδηγήσει με ασφάλεια & εμπιστοσύνη στην επίτευξη των στόχων σας.

Το πολυδιάστατο εύρος των λογιστικών υπηρεσιών μας, απευθύνεται τόσο σε επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα όσο και σε προσωπικού επιπέδου ανάγκες. Από την τακτοποίηση της φορολογικής σας δήλωσης έως και τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων φορολογικών λύσεων.

Η συμβολή της Business Pro επεκτείνεται και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που θα οδηγήσουν την επιχείρηση σας με ασφάλεια & αποτελεσματικότητα στο επόμενο βήμα. Θα είμαστε κοντά σας σε οποιοδήποτε μακροπρόθεσμο σχέδιο ή και ιδέα που σκέφτεστε να υλοποιήσετε, με σκοπό την εκμηδένιση του ρίσκου & την επίτευξη ρεαλιστικών στόχων.

Στην εταιρεία Business Pro οι αρχές καθώς & η κουλτούρα μας περιγράφονται σε μια λέξη. Λύσεις.

Άμεσες, αποτελεσματικές, με εμπιστοσύνη και γνώμονα εσάς & την επιχείρησής σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας