Η εταιρεία Business Pro προσφέρει ολοκληρωμένες και άρτιες λογιστικές υπηρεσίες στους πελάτες της, οποιονδήποτε ιδιώτη ή επιχείρηση μικρού, μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους που χρειάζεται την υποστήριξη ενός λογιστικού γραφείου με 20ετή εμπειρία.

Λογιστικές Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την παραγωγή και την ανάλυση προκαθορισμένων ετήσιων, εξαμηνιαίων ή τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διεθνείς λογιστικές αρχές, καθώς κάθε νομικό πρόσωπο, μεγάλο ή μικρό, έχει ανάγκη κατάστρωσης βασικών και εναλλακτικών σχεδίων δράσης, οργάνωσης πόρων, καθοδήγησης και ελέγχου των λειτουργιών του, σχεδιασμού συστημάτων και διαδικασιών κοστολόγησης έργου – παραγγελίας, ή συστημάτων συνεχούς παραγωγής.

 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την παροχή λογιστικών πληροφοριών με τέτοια μορφή, ώστε να είναι χρήσιμες στη διοίκηση για την λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων. Η λογιστική πληροφόρηση δίνεται με σκοπό την διευκόλυνση του προγραμματισμού ή ελέγχου (προϋπολογισμού ή απολογισμού) των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σας.

 
 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αλλά και τη διεκπεραίωση συγχωνεύσεων και διασπάσεων εταιρειών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 4172/2013.

 
 

Φορολογικές Υπηρεσίες

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, κάθε ιδιώτης και φυσικό πρόσωπο, χρειάζεται τη βοήθεια, τις γνώσεις, την εμπειρία αλλά και τη διορατικότητα αξιόπιστων φορολογικών συμβούλων. Αυτό σας προσφέρει το έμπειρο προσωπικό της Business Pro, αναλαμβάνοντας με συνέπεια και επαγγελματισμό να διαφυλάξει τα συμφέροντά κάθε πολίτη που πολλές φορές καλείται να αντιμετωπίσει ολομόναχος μία σειρά φορολογικών θεμάτων και προβλημάτων. Μέσα από ένα σύνολο υπηρεσιών με σύγχρονη προσέγγιση, η Business Pro σας προσφέρει εκείνες τις λύσεις που θέλετε αλλά και εκείνες που ίσως να αγνοείτε πως υπάρχουν για την περίπτωση σας. Ειδικότερα:

Φορολογία Φυσικών Προσώπων
Φορολογία Νομικών Προσώπων

Επικοινωνήστε μαζί μας