Η Επιχείριση | Μορφές & είδη Επιχειρήσεων

Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια. Η πλειοψηφία του ανθρώπινου πληθυσμού διαθέτει το ένα τρίτο περίπου του παραγωγικού της χρόνου στις επιχειρήσεις. Η επιχείρηση αποτελεί μια κοινωνική οργάνωση, όμως ξεχωρίζει από αυτή, γιατί είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια του «επιχειρείν» ή της επιχειρηματικότητας. Πέραν της γενικής αυτής εννοιολογικής ανάλυσης, ας προβούμε στον ορισμό του όρου της επιχείρηση.
Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική – οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση και τεχνολογία) προκειμένου να παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες, με σκοπό τη διάθεσή τους μέσω του μηχανισμού της αγοράς στο καταναλωτικό κοινό. Με άλλα λόγια, αποτελεί την οργάνωση που παράγει εκείνα τα αγαθά που είναι απαραίτητα για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του ανθρώπου. Ταυτόχρονα όμως συμμετέχει σε κάθε είδους οικονομική δραστηριότητα, αφού, προκειμένου για παράδειγμα να παράγει, ενεργεί ως επενδυτής, καταναλωτής, αποταμιευτής, δανειζόμενος, κτλ.

Μια από τις αρχικές αποφάσεις που καλείται να λάβει ο εκάστοτε υποψήφιος επίδοξος επιχειρηματίας σχετίζεται με την επιλογή του κατάλληλου εταιρικού σχήματος, δηλαδή της νομικής μορφής της επιχείρησής του. Σε πρώτη φάση χρειάζεται να αποφασίσει αν είναι διατεθειμένος να στηριχθεί αποκλειστικά στις δικές του δυνάμεις ή αν θα συνεργαστεί με ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ώστε να ιδρύσει εταιρεία.

Διάκριση με βάση τη νομική τους μορφή

Σύμφωνα με τη νομική τους μορφή, οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε ατομικές, εταιρικές και συλλογικές.

Κατηγορίες Εταιρικών Επιχειρήσεων