Φορολογία εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων

Η φορολογική δήλωση του 2019 (που αφορά το ημερολογιακό έτος του 2018), δεν παρουσιάζει διαφοροποιήσεις σε σχέση με την αντίστοιχη της προηγούμενης χρονιάς. Παρακάτω, παρατίθενται τα κυριότερα σημεία, που αφορούν στις φετινές δηλώσεις, συνοπτικά και με παραδείγματα. Η σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με πέρυσι σχετίζεται με τη δυνατότητα των συζύγων να υποβάλουν χωριστά τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (πλέον δεν είναι υποχρεωτική η κοινή δήλωση), καθώς και τα ξεχωριστά εκκαθαριστικά που θα λάβουν οι σύζυγοι που θα υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση.

Φορολογία Φυσικών Προσώπων

Ισχύει ενιαία κλίμακα για τα εισοδήματα όλων των φυσικών προσώπων. Η εν λόγω κλίμακα αφορά μισθωτούς συνταξιούχους, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα:
Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολογικός Συντελεστής (%) Φόρος Κλιμακίου Σύνολο Εισοδήματος (€) Σύνολο Φόρου (€)
20.000 22% 4.400 20.000 4.400
10.000 29% 2.900 30.000 7.300
10.000 37% 3.700 40.000 11.000
Υπερβάλλον 45%
Πώς εφαρμόζεται η κλίμακα;

Φορολογία Νομικών Προσώπων

Εισόδημα από Ακίνητη Περιουσία (Ενοίκια)

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία Συντελεστής
0-12.000€ 15%
12.001-35.000€ 35%
35.001- 45%
  Η κλίμακα του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία (ενοίκια), λειτουργεί όπως και η κλίμακα φορολογίας φυσικών προσώπων που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Παραδείγματα  
Μηνιαίο Εισόδημα από Ενοίκια Ετήσιο Εισόδημα από Ενοίκια Φόρος
100€ 1.200€ 180€
200€ 2.400€ 360€
500€ 6.000€ 900€
800€ 9.600€ 1.440€
1.000€ 12.000€ 1.800€
1.500€ 18.000€ 3.900€
2.000€ 24.000€ 8.400€
3.500€ 42.000€ 18.900€
5.000€ 60.000€ 27.000€