Φορολογία εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων

Η φορολογική δήλωση του 2019 (που αφορά το ημερολογιακό έτος του 2018), δεν παρουσιάζει διαφοροποιήσεις σε σχέση με την αντίστοιχη της προηγούμενης χρονιάς. Παρακάτω, παρατίθενται τα κυριότερα σημεία, που αφορούν στις φετινές δηλώσεις, συνοπτικά και με παραδείγματα. Η σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με πέρυσι σχετίζεται με τη δυνατότητα των συζύγων να υποβάλουν χωριστά τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (πλέον δεν είναι υποχρεωτική η κοινή δήλωση), καθώς και τα ξεχωριστά εκκαθαριστικά που θα λάβουν οι σύζυγοι που θα υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση.

Φορολογία Φυσικών Προσώπων

Ισχύει ενιαία κλίμακα για τα εισοδήματα όλων των φυσικών προσώπων. Η εν λόγω κλίμακα αφορά μισθωτούς συνταξιούχους, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα:
Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολογικός Συντελεστής (%) Φόρος Κλιμακίου Σύνολο Εισοδήματος (€) Σύνολο Φόρου (€)
20.000 22% 4.400 20.000 4.400
10.000 29% 2.900 30.000 7.300
10.000 37% 3.700 40.000 11.000
Υπερβάλλον 45%
Πώς εφαρμόζεται η κλίμακα;

Παραδείγματα

1. Καθαρά κέρδη Ατομικής Επιχείρησης: 15.000€

     Ο υπολογισμός του φόρου προκύπτει ως εξής:

Μέχρι τις 20.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 22%. Άρα ο φόρος είναι αξίας 15.000 X 22%. Δηλαδή ο φόρος είναι 3.300€

 

 

2. Καθαρά κέρδη Ατομικής Επιχείρησης: 25.000€

     Ο υπολογισμός του φόρου προκύπτει ως εξής:

Μέχρι τις 20.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 22% και ο φόρος είναι 4.400 ευρώ. Για τα επιπλέον 5.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 29% και ο φόρος είναι 1.450€. Άρα ο συνολικός φόρος είναι 4.400€ + 1.450€ = 5.850€

 

 

3. Καθαρά κέρδη Ατομικής Επιχείρησης: 35.000€

    Ο υπολογισμός του φόρου προκύπτει ως εξής:

Μέχρι τις 20.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 22% και για τα υπόλοιπα 10.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 29% και το ποσό του φόρου ανέρχεται στα 7.300€. Τέλος, για τα επιπλέον 5.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 37% και ο φόρος 1.850 ευρώ. Άρα ο συνολικός φόρος είναι 7.300€ + 1.850€ = 9,150€

 

 

4. Καθαρά κέρδη Ατομικής Επιχείρησης: 50.000€

     Ο υπολογισμός του φόρου προκύπτει ως εξής:

Μέχρι τις 40.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 37% και ο φόρος είναι 11.000€. Για τα υπόλοιπα 10.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 45% και ο φόρος είναι 4.500€. Άρα ο συνολικός φόρος είναι 11.000€ + 4.500€ = 15.500€

 

 

Απαραίτητη Σημείωση: Στον υπολογισμό του τελικού φόρου ΔΕΝ υπάρχει για τις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες μείωση λόγω αφορολόγητου.

 

Και στη συγκεκριμένη περίπτωση ισχύει η ίδια κλίμακα φορολογίας Φυσικών Προσώπων.

Ο φόρος που προκύπτει από την εν λόγω κλίμακα μειώνεται κατά το ποσό των 1900€ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000€.

Η μείωση του φόρου ανέρχεται στα 1.950€ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, στις 2.000€ με δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και στις 2.100€ με τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα.

Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις άνω των 20.000€, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά 10€ ανά 1000€ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.

 

Παραδείγματα

ΕισόδημαΦόρος Χωρίς ΠαιδιάΦόρος με 1 ΠαιδίΦόρος με 2 ΠαιδιάΦόρος με 3 Παιδιά
8.000€0€0€0€0€
9.500€190€140€90€0€
11.000€520€470€420€320€
13.000€960€910€860€760€
15.000€1.400€1.350€1.300€1.200€
20.000€2.500€2.450€2.400€2.300€
30.000€5.500€5.450€5.400€5.300€
43.000€10.680€10.630€10.580€10.480€

 

Η κλίμακα Εισφοράς Αλληλεγγύης

Η κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης υπολογίζεται επί του συνολικού εισοδήματος, αλλά λειτουργεί όπως και η κλίμακα φορολογίας φυσικών προσώπων.

 

Κλιμάκιο ΕισοδήματοςΦορολογικός Συντελεστής (%)Φόρος ΚλιμακίουΣύνολο Εισοδήματος (€)Σύνολο Φόρου (€)
12.0000,00%012.000€0€
8.0002,20%17620.000€176€
10.0005,00%50030.000€676€
10.0006,50%65040.000€1.326€
25.0007,50%1.87565.000€3.201€
155.0009,00%13.950220.000€17.151€
Υπερβάλλον10,00%   

 

Παραδείγματα

1. Εισόδημα: 15.000€

    Ο υπολογισμός του φόρου προκύπτει ως εξής:

Μέχρι τις 12.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 0% και ο φόρος είναι 0€. Για τα επιπλέον 3.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 2,20% και ο φόρος είναι 66€. Άρα ο συνολικός φόρος είναι 66€.

 

 

2. Εισόδημα: 35.000€

     Ο υπολογισμός του φόρου προκύπτει ως εξής:

Μέχρι τις 30.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 5% και ο φόρος είναι 676€. Για τα υπόλοιπα 5.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 6,50% και ο φόρος είναι 325€. Άρα ο συνολικός φόρος είναι 676€ + 325€ = 1.001€.

 

 

3. Εισόδημα: 50.000€

    Ο υπολογισμός του φόρου προκύπτει ως εξής:

Μέχρι τις 40.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 6,50% και ο φόρος είναι 1.326€. Για τα υπόλοιπα 10.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 7,50% και ο φόρος είναι 750€. Άρα ο συνολικός φόρος είναι 1.326€ + 750€ = 2.076€.

 

 

Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό.

Φορολογία Νομικών Προσώπων

Αφορά:

 • Ομόρρυθμες – Ετερόρρυθμες εταιρείες
 • Ε.Π.Ε. – Ι.Κ.Ε. – Α.Ε.
 • Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών
 • Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς
 • Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών, καθώς και λοιπές κοινοπραξίες στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες
 • Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω
 • Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα

Αφορά:

 • Ομόρρυθμες – Ετερόρρυθμες εταιρείες
 • Ε.Π.Ε. – Ι.Κ.Ε. – Α.Ε. – Τράπεζες
 • Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών
 • Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς
 • Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών
 • Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)
 • Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω
 • Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα
 • Φυσικά πρόσωπα με ατομική, αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα

Εισόδημα από Ακίνητη Περιουσία (Ενοίκια)

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία Συντελεστής
0-12.000€ 15%
12.001-35.000€ 35%
35.001- 45%
  Η κλίμακα του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία (ενοίκια), λειτουργεί όπως και η κλίμακα φορολογίας φυσικών προσώπων που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Παραδείγματα  
Μηνιαίο Εισόδημα από Ενοίκια Ετήσιο Εισόδημα από Ενοίκια Φόρος
100€ 1.200€ 180€
200€ 2.400€ 360€
500€ 6.000€ 900€
800€ 9.600€ 1.440€
1.000€ 12.000€ 1.800€
1.500€ 18.000€ 3.900€
2.000€ 24.000€ 8.400€
3.500€ 42.000€ 18.900€
5.000€ 60.000€ 27.000€