Η εταιρεία Business Pro προσφέρει ολοκληρωμένες και άρτιες λογιστικές υπηρεσίες στους πελάτες της, οποιονδήποτε ιδιώτη ή επιχείρηση μικρού, μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους που χρειάζεται την υποστήριξη ενός λογιστικού γραφείου με 20ετή εμπειρία.

Business Pro Cloud

Το Business Pro Services είναι ο πιο εξελιγμένος τρόπος για την πρόσβαση του χρήστη στα δεδομένα του, από οποιοδήποτε σημείο βρίσκεται και οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αποστέλλεται μέρος των δεδομένων, από τη βάση δεδομένων του γραφείου, στο cloud και μέσω οποιασδήποτε συσκευής (κινητό τηλέφωνο, υπολογιστής, laptop κλπ) έχει πρόσβαση σε αυτά.

Τα δεδομένα που αποστέλλονται στο Business Pro Cloud είναι:

  • Τα στοιχεία των Υπόχρεων, δηλαδή τα προσωπικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας.
  • Οι πληροφορίες όλων των Εντύπων 

Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται και αντικαθίστανται καθημερινά στο Business Pro Cloud αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από το χρήστη.

Οι πελάτες της Business Pro θα έχουν πρόσβαση σε μια πληθώρα features όπως :

  • ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
  • ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΣΕΩΝ & ΟΦΕΙΛΩΝ
  • ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Είσοδος στη πλατφόρμα