Εργατικό Δίκαιο & Εργασία: Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη διάκριση της εργασίας

Το εργατικό δίκαιο περιλαμβάνει όλους τους κανόνες δικαίου που ρυθμίζουν την σχέση εξαρτημένης εργασίας, δηλαδή τη σχέση ανάμεσα σε εργαζόμενο και εργοδότη επ’αμοιβή και την νομική θέση αυτών που κατ’επάγγελμα ζουν από αυτήν. Με βάση αυτούς τους κανόνες έχουμε και κάποιες διακρίσεις της εργασίας οι όποιες είναι οι εξής: