Τι χρειάζεται να ξέρω για τη φορολογία - Βασίκες έννοιες & σημασία

Τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας και της οικονομικής κρίσης που έχει χτυπήσει τη χώρα μας ακούμε πολύ συχνά για αύξηση ή μείωση φορολογίας. Πολύς κόσμος αναρωτιέται: 

Τι είναι αυτή η φορολογία που ακούμε τόσο συχνά και που όλοι ασχολούνται με
αυτή; Γιατί δε κοιτάνε με άλλους τρόπους να βρουν μια λύση για να ανακάμψει η χώρα;

Παρακάτω θα κάνουμε μια προσπάθεια να σας δώσουμε όσο πιο απλά γίνεται την έννοια και την σημασία της φορολογίας.

Φορολογία λοιπόν ονομάζουμε την επιβολή υποχρεωτικών φόρων προς το κράτος. Αυτοί οι φόροι που δίνουμε εμείς στο κράτος είναι έσοδα για το κράτος και συγκεκριμένα κρατικά έσοδα. Αυτά τα κρατικά έσοδα αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή δημοσίων εσόδων ενός κράτους. Ο σκοπός της φορολογίας είναι τριπλός:

  • Αρχικά, να μπορεί μέσα από τα κρατικά αυτά έσοδα να καλύψει τις κρατικές δημόσιες δαπάνες
  • Να σταθεροποιήσει την οικονομική ανάπτυξη ή και να την ενισχύσει και τέλος,
  • Να γίνει ανακατανομή του πλούτου που αφορά την κοινωνική οικονομία για άμβλυνση των ανισοτήτων.

Επιπλέον η φορολογία χωρίζεται σε 2 είδη ανάλογα με το συσχετισμό του εισοδήματος του φορολογούμενου:

Η άμεση φορολόγηση είναι η πιο διαδεδομένη και η πιο γνωστή μορφή φορολογίας για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Με αυτή τη μορφή οι πολίτες καταβάλλουν τη φορολογική εισφορά τους άμεσα στο κράτος. Επίσης, η άμεση φορολόγηση θεωρείται και πιο δίκαιη καθώς σε αυτήν διαχωρίζονται τα ποσά του φόρου που πρέπει να πληρώσουν οι πολίτες με βάση την εισοδηματική τάξη στην οποία ανήκουν. Για παράδειγμα ένας ο οποίος έχει 20.000 ευρώ και 1 ακίνητο δε θα έχει την ίδια φορολογία με κάποιον που έχει εισόδημα 40.000 ευρώ και 2 ακίνητα.

Η έμμεση φορολόγηση από την άλλη, είναι μια μορφή φορολόγησης όπου τα έσοδα εισπράττονται από το κράτος από όλες τις κοινωνικές ομάδες χωρίς να λαμβάνεται υπόψειν το εισόδημα τους. Παραδείγματα έμμεσης φορολόγησης είναι ο φόρος προστιθέμενης αξίας γνωστός σε όλους μας ως ΦΠΑ, ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων κ.α.

Η φορολογία γενικότερα από ότι καταλάβατε, αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές –αν όχι τη σημαντικότερη- δραστηριότητες των δημοσίων φορέων ανά τον κόσμο και ειδικότερα στις πιο ανεπτυγμένες χώρες. Σκεφτείτε μόνο ότι από μόνη της η φορολογία εξασφαλίζει το 90% των εσόδων αυτών των κρατών. Άρα καταλαβαίνετε πόσο ύψιστη σημασία έχει για ένα κράτος η φορολογία και γιατί όλοι ασχολούνται με τη φορολογική πολιτική που θα ακολουθήσουν.