Όροι χρήσης

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα businesspro.gr, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους όρους που περιγράφονται παρακάτω, καλύπτεστε και ικανοποιήστε από αυτούς. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης ή δυσανασχέτησης με τους παρακάτω όρους, μπορείτε να διακόψετε την χρήση της ιστοσελίδας.

Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων για να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα businesspro.gr. Η επιχείρηση BusinessPro διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να τροποποιήσει κάθε υπηρεσία ή υλικό που παρέχει στην ιστοσελίδα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Η επιχείρηση BusinessPro δεν ευθύνεται αν, για οποιονδήποτε λόγο, το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας δεν είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

  1. Η ιστοσελίδα businesspro.gr και το σύνολο του περιεχομένου, των προδιαγραφών και των λειτουργιών της ανήκουν στην  επιχείρηση BusinessPro, τους δικαιοπάροχους ή άλλους παρόχους τέτοιου υλικού και προστατεύονται από ελληνικά και διεθνή πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό μυστικό και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Αυτή η πολιτική σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα businesspro.gr μόνο για μη εμπορική χρήση. Κανένα δικαίωμα, τίτλος ή συμφέρον στην ή στον δικτυακό Τόπο ή σε οποιοδήποτε περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν μεταβιβάζεται σε εσάς και όλα τα δικαιώματα που δεν έχουν ρητώς παραχωρηθεί, διατηρούνται από την  επιχείρηση BusinessPro.
  2. Το όνομα της  επιχείρησης BusinessPro, το λογότυπο της εταιρείας και όλα τα σχετικά ονόματα, τα λογότυπα, τα ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών, τα σχέδια και τα συνθήματα, είναι εμπορικά σήματα της επιχείρησης ή των συνεργατών της ή των δικαιοπαρόχων της. Δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσετε χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της  επιχείρησης BusinessPro. Όλα τα άλλα ονόματα, λογότυπα, ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών, σχεδιαγράμματα και συνθήματα στην ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Η επιχείρηση BusinessPro εναρμονίζεται πλήρως σε όλους νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιαίτερα στον Γενικό Κανονισμό Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη συλλογή, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών των υπηρεσιών της.

Η  επιχείρηση BusinessPro έχει ως στόχο τη πλήρη διασφάλιση και διαφάνεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, χρησιμοποιώντας όλα τα τεχνικά μέσα διασφάλισης αλλά και ενδοεταιρικούς κανονισμούς που αφορούν τη συνολική λειτουργία της στον τομέα αυτό.

Η επιχείρηση BusinessPro παρέχει πρόσβαση στους χρήστες της ιστοσελίδας ώστε να εξασφαλίζει τη πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων τους που αποθηκεύει, αλλά και για να τους παρέχει το δικαίωμα να τα διαχειρίζονται και να τα διαγράφουν οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία BusinessPro στα παρακάτω στοιχεία και να ζητήσετε οποιαδήποτε πληροφορία ή ενέργεια αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα.

email : info@businesspro.gr

Για την καλύτερη περιήγηση στην ιστοσελίδα businesspro.gr, χρησιμοποιείται η τεχνική των cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και περιέχουν διάφορες προτιμήσεις σε σχέση με τη λειτουργία της ιστοσελίδας.  Δεν αποθηκεύονται ή επεξεργάζονται ποτέ ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μέσω των cookies.

Κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα businesspro.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies, απαντώντας στη σχετική ειδοποίηση που σας εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αποθήκευση των cookies μέσω του προγράμματος πλοήγησης (browser) ή να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα. Στη περίπτωση αυτή ενδέχεται κάποια τμήματα της ιστοσελίδας να μη λειτουργούν.

Η ιστοσελίδα businesspro.gr ενδέχεται να περιλαμβάνει links (συνδέσμους) προς άλλες ιστοσελίδες οι οποίες δεν ελέγχονται από την εταιρεία αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρεία για τους Όρους Χρήσης και Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους οι άλλες ιστοσελίδες έχουν θεσπίσει και εφαρμόζουν.

Μέσω της ιστοσελίδας businesspro.gr, μπορείτε να εγγραφείτε στη λίστα παραληπτών των ενημερωτικών δελτίων (newsletter). Κατά τη διαδικασία της εγγραφή σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση αποθηκεύεται αυτόματα στην εξωτερική υπηρεσία που χρησιμοποιεί η εταιρεία BusinessPro για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων.

Η  ιστοσελίδα businesspro.gr χρησιμοποιεί διάφορες φόρμες επικοινωνίας οι οποίες συλλέγουν απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται η εταιρεία για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας. Η αποστολή των στοιχείων γίνεται με τη συγκατάθεσή σας και μόνο, αφού πριν την αποστολή της εκάστοτε φόρμας, η ιστοσελίδα businesspro.gr απαιτεί να αποδεχτείτε το παρόν κείμενο. Τα δεδομένα – προσωπικού ή μη χαρακτήρα – αποθηκεύονται στην ιστοσελίδα businesspro.gr και προστατεύονται από τα μέσα που έχει θεσπίσει η εταιρεία για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των χρηστών των υπηρεσιών της.

Στην ιστοσελίδα businesspro.gr υπάρχει ενδεχόμενο, σε ειδική περιοχή, η επιχείρηση BusinessPro να δημοσιεύει, όλες τις ανοικτές θέσεις εργασίας με σκοπό τη συλλογή βιογραφικών υποψηφίων συνεργατών. Κατά τη διαδικασία αυτή παραχωρείτε τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο) τα οποία αποθηκεύονται και επεξεργάζονται για τον ως άνω σκοπό. Τα δεδομένα σας προστατεύονται και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.

Για την καταγραφή της συμπεριφοράς των επισκεπτών της ιστοσελίδας businesspro.gr, χρησιμοποιούνται κώδικες καταγραφής διαφόρων πληροφοριών τρίτων υπηρεσιών όπως το Google Analytics, το Facebook κι άλλα. Οι πληροφορίες αυτές δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα χρηστών και συλλέγονται από τις παραπάνω υπηρεσίες για διάφορους λόγους όπως στατιστικά επικεψιμότητας ιστοσελίδας, απόδοση διαφημίσεων, προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων σε ιστοσελίδες τρίτων (remarketing) .

Η εταιρεία BusinessPro διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αλλάξει τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η συνεχιζόμενη χρήση της ιστοσελίδας businesspro.gr αποτελεί τη συγκατάθεσή σας για όλους αυτούς τους όρους.